Đức Chúa Trời Mẹ thật yêu mến tất cả nhân loại. Hình ảnh của bò cái của lễ hy sinh trong chế độ Cựu Ước là hình ảnh hy sinh của Đức Chúa Trời Mẹ ở thời đại này, là hình ảnh đang đốt cháy hết thảy cả Thân Thể của Mẹ để tìm và cứu rỗi con cái. Tình Yêu Thương của Mẹ Dầu thời đại thay đổi, và…

Căn cứ rằng yêu mến Đức Chúa Trời, phụ thuộc vào sự tuân thủ điều răn thứ nhất Phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời là gì? Là tham dự vào cầu nguyện sớm mai suốt 365 ngày ư? Hay là giữ triệt để thờ phượng thâu đêm Thứ Sáu đây? Kinh Thánh ghi chép rằng đó là sự tuân thủ điều răn thứ nhất. Mathiơ 22:35-38 “Có một thầy…

Ngày hôm sau ngày Sabát sau khi giữ Lễ Bánh Không Men là Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Sau khi hy sinh trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus được chôn ở mộ của Giôsép, người Arimathê. Ngài đã ban sự trông mong sống về phục sinh cho nhân loại bằng cách thắng lợi quyền thế sự chết…

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tổ chức nhất loạt vận động làm sạch môi trường ở 150 quốc gia Nhân dịp Lễ Vượt Qua năm 2012, các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hàn Quốc và nước ngoài tiến hành “Vận động làm sạch môi trường trái đất với quy mô toàn cầu đón chào Lễ Vượt Qua năm 2012” tại các khu vực. Buổi tối ngày…