Phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời

May 11, 2018

Căn cứ rằng yêu mến Đức Chúa Trời, phụ thuộc vào sự tuân thủ điều răn thứ nhất

Phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời là gì? Là tham dự vào cầu nguyện sớm mai suốt 365 ngày ư? Hay là giữ triệt để thờ phượng thâu đêm Thứ Sáu đây? Kinh Thánh ghi chép rằng đó là sự tuân thủ điều răn thứ nhất.

Mathiơ 22:35-38 “Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài: Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.”

Hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến, có nghĩa là yêu mến 100%. Người yêu mến Đức Chúa Trời 100% không thể nào hầu việc các thần khác. Điều răn thứ nhất trong Mười Điều Răn và điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus dạy dỗ là lời phán đồng nhất, chứ không phải là lời khác nhau.

Người hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời, Vua Giôsia – vua thứ 16 của nước Giuđa

Ngày nay, có nhiều người cho rằng mình thật lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng tiêu chuẩn và phương pháp đều khác nhau, cho nên khó để giữ điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus phán, chỉ bởi suy nghĩ của loài người. Kinh Thánh có ghi chép phương pháp hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Đó chính là việc giữ Lễ Vượt Qua.

II Các Vua 23:21-23, 25 “Vua bèn truyền lịnh cho cả dân sự rằng: Hãy giữ lễ Vượt qua cho Giêhôva Ðức Chúa Trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách giao ước. Trong lúc các quan xét đã xét đoán Ysơraên, hoặc trong đời các vua Ysơraên và vua Giuđa, thật chẳng hề có giữ một lễ Vượt qua nào giống như lễ Vượt qua giữ cho Ðức Giêhôva tại Giêrusalem, nhằm năm thứ mười tám đời vua Giôsia… Trước Giôsia, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình, mà tríu mến Ðức Giêhôva, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môise; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa.”

Nhờ giữ Lễ Vượt Qua, vua Giôsia đã được nhận xét là người hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Chính vì thế nếu người nào giữ Lễ Vượt Qua thì có thể tuân thủ trọn vẹn điều răn thứ nhất mà Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ, giống như Giôsia.

69 People reacted on this

 1. Ồ, hoá ra điều răn thứ nhất là Đức Chúa Jesus nói là Lễ Vượt Qua! Vậy giữ Lễ Vượt Qua là phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh dạy dỗ!

 2. That is true. First we must get rid of our own thought and opinions to worship God. The bible says our thoughts and God’s thoughts are completely different. God gave us the Ten Commandments as the tree of life and the festivals to fulfill the Ten Commandments. Therefore, without keeping the festivals, we cannot fulfill the words in the Ten Commandments.

 3. căn cứ vào kinh thánh mới biết như thế nào là hết lòng, hết ý yêu mến DCT được, phải dựa vào tiêu chuẩn của DCT chứ không thể dựa vào suy nghĩ bản thân để đi vào NTD, CTCM cho con được giữ Lễ Vượt Qua! 😀

 4. Ai cũng nói rằng mình hết lòng hết ý yêu mến Đức Chúa Trời nhưng rõ ràng Ngài chỉ công nhận những người có gìn giữ LVQ mà thôi.

 5. Đức Chúa Trời thật đã ban cho phương pháp có thể yêu mến Đức Chúa Trời trọn ven: chính là Lễ Vượt Qua Giao Ước mới chứa đựng hy sinh cao cả của Cha Mẹ. Ngài ở trong chúng con và chúng con được ở trong Ngài, được luôn nhớ đến Ngài, cho chúng con được trở nên những Giosia phần linh hồn. Con thật cảm tạ Cha Mẹ

 6. ” Ai yêu mến ta thì phải giữ điều răn ta”, mà điều quan trọng nhất và lớn hơn hết trong tất cả các điều răn mà Đức Chúa Trời ban cho chính là Điều răn thứ nhất. Vậy mà để thực hiện được điều răn thứ nhất này đối với chúng ta là phải giữ Lễ Vượt Qua. Vì sao vậy, vì đó là ngày chúng ta được ở trong Đức Chúa Trời, đó cũng là ngày chúng ta mặc lấy thân thể chí thánh của Đức Chúa Trời, và cũng là ngày các thần khác bị tiêu diệt. Cho nên, người không giữ LVQ, không thể nói được rằng họ là người trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời được

 7. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.”
  ấy chính là giữ Lễ Vượt Qua và làm theo trọn vẹn luật pháp của Môise.

 8. Thật nếu không bởi Đức Chúa Trời Cha Mẹ lựa chọn và thương xót cho thì ngày hôm nay chúng con vẫn k biết và không thể giữ Lễ Vượt Qua được. CTCM.

 9. Yêu mến Đức Chúa Trời thật sự là phải làm theo mọi điều răn, luật pháp và mạng lịnh của Ngài ban cho chúng ta. Chứ không phải chỉ nói yêu trên môi miếng thôi đâu, lời nói phải kèm theo hành động thể hiện thật sự rằng mình yêu Đức Chúa Trời. Kẻ nói yêu Đức Chúa Trời mà không gìn giữ lời Ngài phán là kẻ nói dối. Và gìn giữ Lễ Vượt Qua cũng chính là một phần thể hiện chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời bởi vì điều đó không phải do một ai đó phán dặn nhưng chính là điều mà Đức Chúa Trời phán dặn. Hãy gì giưc Lễ Vượt Qua để nhận được cơ hội đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu bởi vì Đức Chúa Trời sẽ thưởng cho những kẻ yêu mến Ngài.

 10. Ngày hôm nay duy chỉ tại Hội Thánh Của Đức Chúa Trời là đang gìn giữ Lễ Vượt Qua như lời dạy của Kinh Thánh mà thôi!

 11. Kinh Thánh đã dạy dỗ cho chúng ta là nhất định phải ăn thịt và uống huyết của đức chúa Jesus thì mới nhận được sự sống đời đời. Thế nhưng thịt và huyết Ngài chỉ có trong Lễ Vượt qua Giao ước mới mà thôi… thế nên chúng ta nhất định phải biết đến LVQ. Đó là lẽ thật dẫn dắt chúng ta đến sự cứu rỗi!

 12. tất thảy tình yêu thương của Đức Chúa Trời đều được chứa đựng trong Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới và những người yêu mến Đức Chúa Trời là những người giữ Lễ Vượt Qua.

 13. Trước khi nhận biết DCT chân thật thì chúng ta cứ tưởng rằng siêng năng cầu nguyện sáng sớm, hay giữ những lễ không có trong kinh thánh thì mới là yêu mến DCT. Nhưng đáp án không như ý tưởng của chúng ta, yêu mến DCT chân thảm là giữ điều răn thứ nhất. Mà để thực hiện điều răn thứ nhất là phải giữ lễ vượt qua. CtCM

 14. Vậy bây giờ chúng ta giữ Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới thì chắc chắn cũng được Đức Chúa Trời công nhận là hết lòng, hết ý, hết linh hồn yêu mến ĐCT (Điều răn thứ nhất)

 15. Thật cảm tạ Cha Mẹ vì đã dạy phương pháp rõ ràng cho chúng con.
  Vì Thế gian yêu ĐCT theo cách của loài người mà ĐCT không công nhận thì cuối cùng trở nên vô ích, nhưng chúng con yêu ĐCT thật sự ý nghĩa theo cách CM dạy dỗ thì chẳng phải luống công.

 16. Hãy giữ Lễ Vượt Qua vì đó là phương pháp thực hiện được điều răn thứ nhất và phương pháp duy nhất để nhận được sự sống đời đời

 17. Cảm tạ Cha Mẹ đã cho con được giữ lễ Vượt Qua , lễ được lập bởi thịt và huyết của Cha Mẹ, nhờ lễ Vượt Qua mà con đã đc đồng một thân thể với Cha Mẹ và tất thảy ace , đã cho con được phép hết lòng , hết linh hồn , hết ý mà yêu mến Cha Mẹ,yêu mến gia đình nước thiên đàng !

 18. Mọi người tin đức chúa trời đều mong muốn được đến gần ngài xong chỉ có một phương pháp duy nhất để được đến gần và yêu mến ngài mà thôi đó là giữ lễ vượt qua y như lời mà chính đức chúa Jesus đã dạy dỗ và hôm nay thật đã có một hội thánh đang gìn giữ lẽ thật này đó là hội thánh tin vào đưc chúa trời cha và đức chúa trời mẹ

 19. Thật mầu nhiệm! thì ra những người mà Đức Chúa Trời công nhận là thật sự yêu mến Ngài chính là những người giữ Lễ Vượt Qua.

 20. Không ai có thể làm sáng tỏ được điều này ngoài Đức Chúa Trời Êlôhim

 21. CTCM đã cho con được giữ Lễ Vượt Qua và cho con biết được Lễ Vượt Qua chính là phương pháp để yêu mến CM

 22. Lễ Vượt Qua là phương pháp để yêu mến Đức Chúa Trời thật sự. Tôi thật mỏng thế gian tỉnh thức để hiểu được tấm lòng và ý muốn của Ngài.

 23. Cảm tạ ĐCT Cha Mẹ đã hầu cho con biết phương pháp để gìn giữ được điều răn thứ nhất và là trọng yếu nhất, ấy là phải giữ Lễ Vượt Qua. Thông qua Lễ Vượt Qua, con mặc lấy được lòng kính sợ lên Ngài, con vượt qua được mọi sự hoạn nạn và tìm được hạnh phúc trông cậy là nước thiên đàng đời đời!

 24. Lễ Vượt Qua là điều răn trước nhất hầu cho chúng ta được trở lại cùng với Đức Chúa Trời. CTCM vì Ngài cho phép chúng con được dự phần vào LVQ chí thánh và được trở thành con cái của Cha Mẹ.

 25. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha An Xang Hồng và ĐCT Me Giêrusalem. Cản Ta Cha Nẹ đã cho chings con biết ý nghĩa của cuộc sống. Cảm Ta Cha Mẹ

 26. CTCM đã hi sinh lớn lao ban cho linh hồn tội nhân như con có 1 Lễ Vượt Qua… ban cho sự tha tội

 27. Phương pháp để giữ được điều răng thứ 1 là giữ lễ vượt qua, và đức chúa trời chỉ công nhận những người giữ lễ vượt qua là người hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến đức chúa trời, tức yêu ĐCT 100% , ko phải là phương pháp của loài người mà được ĐCT công nhận đâu.

 28. Lễ Vượt Qua là phương pháp để chúng ta có thể hết lòng, hết ý, hết linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời. Vì thế ma quỷ satan luôn tìm mọi cách để xóa bỏ đi Lễ Vượt Qua để kéo xa chúng ta ra khỏi Đức Chúa Trời. Và thật sự Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới đã bị ma quỷ satan giẫm nát trong thời đại tối tăm tôn giáo, trải dài 1600 năm không ai biết và giữ Lễ Vượt Qua! Nhưng thật Cảm tạ Cha Mẹ đã đến trái đất một lần nữa để lập lại Lễ Vượt Qua, hầu cho chúng con được quay trở lại với Đức Chúa Trời và được Cha Mẹ xét là hết lòng, hết ý, hết linh hồn yêu mến Đức Chúa Trời bởi giữ gìn Lễ Vượt Qua. Chúng con Cảm tạ Cha Mẹ đã ban ân điển lớn lao dường ấy cho chúng con!

 29. Cho đến giờ này con vẫn thấy mình luôn là người hạnh phúc, vì mỗi năm con đều được giữ Lễ Vượt Qua là lẽ thật sự sống mà chính Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến thế gian này để nhắc nhở cho chúng con hiểu biết về LVQ mà đã bị mất 1600 năm, hầu cho con được Đức Chúa Trời nhận định là giữ được điều răn thứ nhất

 30. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Ðức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết.” Cảm tạ Cha Mẹ đã cho chúng con có được phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và đó chính là LỄ VƯỢT QUA. Người nào dự LVQ được coi là yêu mến ĐCT hết lòng hết linh hồn, chính vì đó là phương pháp thể hiện tình yêu của chúng ta đối với ĐCT nên Satan đã ko ngừng xóa bỏ đi LVQ, nhưng thật cảm tạ CM vì CM lại mang LVQ đến cho chúng con. Nhưng LỄ VƯỢT QUA thực sự rất là ý nghĩa và là món quà thực sự quý báu mà CM ban cho chúng ta. Đấy chính là thịt và huyết mà CM đổ ra để chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi và được trở về Nước Thiên Đàng.huhu Cha mẹ ban cho chúng con tình yêu thương thật lớn, thật hạnh phúc khi được làm con cái CM, CTCM nhiều.

 31. Cảm tạ Cha Mẹ đã dạy dỗ chúng con giữ Lễ Vượt Qua giao ước mới là phương pháp yêu mến Cha Mẹ 100%!

 32. Đức Chúa Trời vừa ban Điều Răn, vừa gợi mở cho phương pháp giữ Điều Răn ấy để chúng ta được sự sống nữa. Vậy rõ ràng là Ngài yêu chúng ta quá rồi. CTCM

 33. Cảm Tạ ĐCT Cha Mẹ đã mang đến LVQ chí thánh cho chúng con là điều răn quý báu và tình yêu thương vô hạn, hầu cho chúng con được trở nên con cái thật của ĐCT mà đuoc trở về NTD đời đợi .CTCM

 34. Thật cảm tạ Cha Mẹ vì đã cho chúng con biết phương pháp yêu mến DCT ấy chính là giữ lễ vượt qua giao ước mới thì sẽ không hầu việc các thần khác mà chỉ hầu việc DCT chân thật mà thôi, giữ được điều răn thứ nhất của Ngài

 35. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ cho con biết phương pháp để hết lòng, hết ý, hết linh hồn yêu mến Ngài.

 36. Nhiều người cũng tự xưng mình yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng ai giữ Lễ Vượt Qua mới được Đức Chúa Trời nhận định là người thực sự yêu mến Ngài và giữ được Điều răn thứ nhất. Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất giữ Lễ Vượt Qua và là Hội Thánh duy nhất được Đức Chúa Trời nhận định là yêu mến Ngài.

 37. Lễ Vượt Qua là mạng lịnh của Đức Chúa Trời .nên ai yêu mến ngài thì phải giữ LVQ bởi sự hi sinh chí thánh của Ngài

 38. Cảm tạ Cha Mẹ đã thương xót mà cứu rỗi con, dầu rằng trước đây hành động của con chẳng giống với người hết lòng hết ý yêu mến Đức Chúa Trời chút nào cả ( chưa từng giữ Lẽ Vượt Qua) dù môi miệng cứ nói yêu Ngài…
  Xin Cha Mẹ cũng hãy hầu cho thật nhiều người có thể nhận ra mà quay về con đường của sự cứu rỗi bởi việc giữ Lễ Vượt Qua.

 39. Phải hết lòng hết ý hết linh hồn giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Điều lớn hơn hết đó là giữ Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới. đó là phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời

 40. Kinh Thánh đã dạy rằng, cách duy nhất để yêu mến Đức Chúa Trời duy chỉ phải giữa Lễ Vượt Qua mà thôi! Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cho chúng con giữa Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới, được nối lại dòng huyết thống với Đức Chúa Trời Cha Mẹ và được yêu mến Ngài.

 41. Hóa ra cách để giữ điều răn thứ nhất là giữ Lễ Vượt Qua! Cảm tạ ĐCT Cha Mẹ đã cho con biết cách giữ điều răn của Ngài. CTCM đã cho con hiểu thế nào là hết lòng hết ý mà yêu mến ĐCT?

 42. Thật mong muốn được khen và công nhận như Giôsia vậy, thật cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho chúng xon Lễ Vượt Qua

 43. Lễ vượt qua là lễ trọng đại hơn hết
  Vì đó là giao ước được lập bởi huyết hy sinh của Chúa Jesus cũng là tình yêu thương Ngài kêt nối với chúng ta
  Bởi đó khi chúng ta giữ Lễ vượt qua chúng ta sẽ nhớ đến Ngài Đấng cứu rỗi linh hồn chúng ta và chúng ta chỉ thờ lạy Ngài và yêu mến Ngài hầu viec Ngài thôi

 44. Sự yêu mến Đức Chúa Trời và được phép trở về Nước Thiên Đàng hay không, không phải được công nhận bởi loài người hay 1 ai đó mà duy nhất Đức Chúa Trời chủ nhân của Nước Thiên Đàng. Thông qua Lễ Vượt Qua Giao Ước Mới là phương pháp duy nhất ĐCT công nhận 100% yêu mến ĐCT. Hội Thánh của Đức Chúa Trời mời các quý vị giữ Lễ Vượt Qua bởi Thánh Linh và Vợ Mới ban cho. CTCM

 45. Trước giờ cứ nghĩ đi CN trong nhà thờ là yêu mến Chúa rồi, giờ tôi mới biết phải giữ Lễ Vượt Qua thì mới gọi là yêu mến Chúa được.

 46. Ai yêu mến Đức Chúa Trời thì nhất định hết lòng hết sức mà giữ gìn Lễ Vượt Qua, bởi chỉ giữ Lễ Vượt Qua thì chúng ta mới hiểu biết được Đức Chúa Trời của chúng ta mà yêu mến Ngài bằng cả tấm lòng mình.

 47. Giống như vua Giôsia giữ Lễ Vượt Qua được Đức Chúa trời công nhận là người hết lòng yêu mến Ngài, tức thực tiễn điều răn thứ nhất. Ai nói Yêu mến Đức Chúa Trời mà không giữ Lễ Vượt Qua là kẻ nói dối tuyệt đối không thể đi về Nước Thiên Đàng.

 48. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã hầu cho chúng con được giữ Lễ Vượt Qua.

 49. Cảm tạ Cha Mẹ đã ban cho chúng con Lễ Vượt Qua là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết, là phương pháp yêu mến Đức chúa trời trọn vẹn! Bởi giữ Lễ Vượt Qua, các thần khác bị xét đoán, chỉ còn lại Đức chúa trời và hầu việc một mình Ngài mà thôi. Hãy giữ Lễ Vượt Qua để nhìn biết Đấng cứu chúa chân thật của chúng ta!

 50. Thật hạnh phúc vì nay tôi đã biết được phương pháp yêu mến Đức Chúa Trời ấy chính là giữ lễ vượt qua – chính la điều răn thứ nhất trong kinh thánh. Tôi thật buồn vì không phải ai cũng biết được phương pháp đúng đắn để yêu mến Đức Chúa Trời. Mong rằng tất thảy mọi người trên thế gian này đều trở nên người yêu mến Đức Chúa Trời để nhận lãnh được sự phước lành được ban cho từ Ngài

 51. Lễ Vượt Qua thật sự quan trọng thay! Những điều loài người nghĩ là to lớn, trọng đại thì Đức Chúa Trời lại xem như hư không nhưng có những điều Đức Chúa Trời rất yêu quý và xem trọng thì loài người lại làm như thể không cần quan tâm đến. Xin hãy luôn đặt ý muốn và suy nghĩ của Đức Chúa Trời lên trên hết.

 52. Cảm tạ CM đã đến hầu lập nên LVQ cho chúng con giữ gìn và trở nên con cái biết yêu mến ĐCT Cha Mẹ.. xin CM cho chúng con mỗi ngày yêu mến CM hơn nữa nên con cái đep đẽ trong nhà CM.. CTCM ❤️

 53. CTCM vì đã cho chúng con được giữ gìn lễ Vượt Qua chí thánh hầu cho chúng con được ĐCT CM nhận định là người hết lòng hết ý hết linh hồn mà yêu mến Ngài. Thưa CM cầu xin CM giúp đỡ chúng con được gìn giữ Điều răn Luật pháp của CM bằng tình yêu thương chân thật hướng về CM của chúng con cho đến cuối cùng. CTCM đời đời

 54. Phương pháp mà Đức Chúa Trời chỉ cách để được nhận định là yêu mến Ngài và được đi vào vương quốc của ngài thật đơn giản thay : Hãy giữ Lễ Vượt Qua, nhưng ẩn chứa trong Lễ Vượt Qua là sự hi sinh thầm lặng. Thật cảm tạ Cha Mẹ.

 55. Cảm tạ Cha Mẹ vì không phải theo ý tưởng của chúng ta là làm hết lòng thì được nhận định là yêu mến DCT. Nhưng Ngài đã hầu cho chúng ta biết được phương pháp để yêu Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết ý chính là nhờ bởi giữ LVQ. Cảm tạ Cha Mẹ vì đã mở mắt, mở tai, mở tấm lòng cho con để con có thể nhìn biết được Ngài, được yêu Ngài, và làm theo ý muốn của Ngài. <3

 56. Yêu mến Đức Chúa Trời là phải vâng giữ điều Ngài dạy bảo. Tục ngữ có câu ” Cung kính không bằng vâng lời”. Đức Chúa Trời đã ban cho loài người Kinh Thánh để cho biết đâu là ý muốn của người.

 57. Cảm tạ ân huệ của Đức Chúa Trời Cha Mẹ ban cho thông qua Lễ Vượt Qua hầu cho biết được phương pháp để hết lòng yêu mến Đức Chúa Trời

 58. Muốn giữ được điều răn thứ nhất thì hãy giữ Lễ Vượt Qua!! Thật là mầu nhiệm!!

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *