Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới – Mong ước được biến hóa thành hình thể vinh hiển

May 11, 2018

Ngày hôm sau ngày Sabát sau khi giữ Lễ Bánh Không Men là Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Sau khi hy sinh trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus được chôn ở mộ của Giôsép, người Arimathê. Ngài đã ban sự trông mong sống về phục sinh cho nhân loại bằng cách thắng lợi quyền thế sự chết và phục sinh vào ngày này. Ngày 5 tháng 4, nhân dịp Lễ Phục Sinh ngay sau Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men, các thánh đồ trên toàn thế giới đã tham dự Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới bằng tấm lòng vui mừng và hồi hộp.

Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới

Mẹ dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời – Đấng gieo trồng sự trông mong phục sinh cho các con cái bị xiềng xích bởi sự chết, và mở con đường đến Thiên Đàng vinh hiển. Rồi Ngài cầu khẩn để cả loài người mà không thiếu một linh hồn nào đều nhận biết trọn vẹn lời của sự cứu rỗi và sự quan phòng của thế giới thiên sứ, để mọi người có thể đạt được phục sinh và biến hóa.

Trông mong sống về phục sinh và biến hóa mà Ngài đích thân làm gương

Nhân dịp Đại nhóm hiệp thánh Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giảng đạo về phục sinh và biến hóa dựa trên ghi chép Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời giáng lâm, kẻ chết sống lại và kẻ sống được biến hóa thành hình thái vinh hiển và vào Thiên Đàng (I Têsalônica 4:17, Philíp 3:21). Mục sư Kim Joo Cheol yêu cầu các thánh đồ gắng sức trong Tin Lành, và nói rằng “Hãy tin chắc vào sự tồn tại của Nước Thiên Đàng, là thế giới có chiều không gian khác, và như lời phán rằng ‘Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.’ hãy gắng sức tích lũy phần thưởng trên trời không bị hư nát.”

“Easter” không phải là Lễ Phục Sinh

Hơn nữa, mục sư chỉ trích sự thật rằng Lễ Phục Sinh mà thế gian giữ được gọi là “Easter” bằng tiếng Anh, cũng như nguồn gốc, ngày tháng, tập quán của nó khác với Kinh Thánh nhiều, và cho biết mong ước rằng “Hãy sốt sắng rao truyền sự dạy dỗ đúng đắn của Kinh Thánh cho những người rơi vào tín ngưỡng sai trái mà không phân biệt sự thật và giả dối, và cùng nhau đạt đến phước lành của phục sinh và biến hóa.”

Giáo huấn của Mẹ “Đừng quên cảm tạ.”

Sau lễ thờ phượng buổi chiều Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới, Mẹ khích lệ các con cái giữ lễ trọng thể bằng lòng thành, rồi đánh thức lại về ý nghĩa và phước lành của mỗi lễ trọng thể. Hơn nữa, Mẹ đã dạy dỗ rằng “Hãy cảm tạ lên ân điển của Đức Chúa Trời – Đấng đã hy sinh để dẫn dắt các tội nhân đến Nước Thiên Đàng. Cảm tạ chân chính là việc giữ lễ trọng thể trọn vẹn, vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Chớ quên cảm tạ cho đến khi tham dự bữa tiệc vinh hiển trên Nước Thiên Đàng.”

Các thánh đồ chia sẻ sự trông mong về phục sinh

Sau khi Đại nhóm hiệp thánh Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới kết thúc, các thánh đồ chia sẻ bánh cùng nhau trong khi ghi nhớ lịch sử 2 nghìn năm trước mà Đức Chúa Jêsus đã hiện ra trước hai sứ đồ đương đến Emmaút, và mở mắt linh hồn của họ bằng bánh chúc tạ. Kết thúc lễ trọng thể trong vòng 3 ngày, các thánh đồ trở về nhà với sự trông mong sự sống đời đời và phục sinh. Quyết tâm của họ thật vững chắc và chân thật.

“Hạt nhân của tín ngưỡng mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nhớ lại thông qua lễ trọng thể lần này là tình yêu thương và hy sinh. Như Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, tôi sẽ yêu thương anh em chị em như yêu mình, và sẽ rao truyền Tin Lành với thái độ hy sinh mà Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ và làm gương.”