Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới – Mong ước được biến hóa thành hình thể vinh hiển

May 11, 2018

Ngày hôm sau ngày Sabát sau khi giữ Lễ Bánh Không Men là Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Sau khi hy sinh trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus được chôn ở mộ của Giôsép, người Arimathê. Ngài đã ban sự trông mong sống về phục sinh cho nhân loại bằng cách thắng lợi quyền thế sự chết và phục sinh vào ngày này. Ngày 5 tháng 4, nhân dịp Lễ Phục Sinh ngay sau Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men, các thánh đồ trên toàn thế giới đã tham dự Đại Nhóm Hiệp Thánh Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới bằng tấm lòng vui mừng và hồi hộp.

Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới

Mẹ dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời – Đấng gieo trồng sự trông mong phục sinh cho các con cái bị xiềng xích bởi sự chết, và mở con đường đến Thiên Đàng vinh hiển. Rồi Ngài cầu khẩn để cả loài người mà không thiếu một linh hồn nào đều nhận biết trọn vẹn lời của sự cứu rỗi và sự quan phòng của thế giới thiên sứ, để mọi người có thể đạt được phục sinh và biến hóa.

Trông mong sống về phục sinh và biến hóa mà Ngài đích thân làm gương

Nhân dịp Đại nhóm hiệp thánh Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol giảng đạo về phục sinh và biến hóa dựa trên ghi chép Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời giáng lâm, kẻ chết sống lại và kẻ sống được biến hóa thành hình thái vinh hiển và vào Thiên Đàng (I Têsalônica 4:17, Philíp 3:21). Mục sư Kim Joo Cheol yêu cầu các thánh đồ gắng sức trong Tin Lành, và nói rằng “Hãy tin chắc vào sự tồn tại của Nước Thiên Đàng, là thế giới có chiều không gian khác, và như lời phán rằng ‘Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.’ hãy gắng sức tích lũy phần thưởng trên trời không bị hư nát.”

“Easter” không phải là Lễ Phục Sinh

Hơn nữa, mục sư chỉ trích sự thật rằng Lễ Phục Sinh mà thế gian giữ được gọi là “Easter” bằng tiếng Anh, cũng như nguồn gốc, ngày tháng, tập quán của nó khác với Kinh Thánh nhiều, và cho biết mong ước rằng “Hãy sốt sắng rao truyền sự dạy dỗ đúng đắn của Kinh Thánh cho những người rơi vào tín ngưỡng sai trái mà không phân biệt sự thật và giả dối, và cùng nhau đạt đến phước lành của phục sinh và biến hóa.”

Giáo huấn của Mẹ “Đừng quên cảm tạ.”

Sau lễ thờ phượng buổi chiều Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới, Mẹ khích lệ các con cái giữ lễ trọng thể bằng lòng thành, rồi đánh thức lại về ý nghĩa và phước lành của mỗi lễ trọng thể. Hơn nữa, Mẹ đã dạy dỗ rằng “Hãy cảm tạ lên ân điển của Đức Chúa Trời – Đấng đã hy sinh để dẫn dắt các tội nhân đến Nước Thiên Đàng. Cảm tạ chân chính là việc giữ lễ trọng thể trọn vẹn, vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Chớ quên cảm tạ cho đến khi tham dự bữa tiệc vinh hiển trên Nước Thiên Đàng.”

Các thánh đồ chia sẻ sự trông mong về phục sinh

Sau khi Đại nhóm hiệp thánh Lễ Phục Sinh Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới kết thúc, các thánh đồ chia sẻ bánh cùng nhau trong khi ghi nhớ lịch sử 2 nghìn năm trước mà Đức Chúa Jêsus đã hiện ra trước hai sứ đồ đương đến Emmaút, và mở mắt linh hồn của họ bằng bánh chúc tạ. Kết thúc lễ trọng thể trong vòng 3 ngày, các thánh đồ trở về nhà với sự trông mong sự sống đời đời và phục sinh. Quyết tâm của họ thật vững chắc và chân thật.

“Hạt nhân của tín ngưỡng mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nhớ lại thông qua lễ trọng thể lần này là tình yêu thương và hy sinh. Như Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, tôi sẽ yêu thương anh em chị em như yêu mình, và sẽ rao truyền Tin Lành với thái độ hy sinh mà Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ và làm gương.”

48 People reacted on this

 1. Lễ Phục Sinh giúp chúng ta mở mắt linh hồn, ăn bằng sự tin rằng sẽ nhận biết được DCT thì sẽ thấy được DCT,vì Ngài là Đấng tin bao nhiêu thì sẽ cho thấy vinh hiển của Ngài bấy nhiêu. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời

  1. Bởi hi sinh chí thánh và tình yêu thương vô đối của DCT mà chúng con có được niềm trông mong về phục sinh và biến hóa để trở về NTD, thật cảm tạ Cha Mẹ

 2. Cảm tạ lên Đức Chúa Trời là Đấng luôn yêu thương và hy sinh không ngừng nghỉ vì các con cái.

 3. Trước khi đi Hội Thánh Của Đức Chúa Trời con đã không biết các kỳ lễ trọng thể chân thật. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ cho chúng con được sự trông cậy về sự phục sinh trong tương lai khi giữ gìn Lễ Trọng Thể Lễ Phục Sinh theo sự dạy dỗ trong Kinh Thánh

 4. Con xin cảm tạ Cha Mẹ đã đến thế gian này đánh thức tâm linh nghèo nàn của con và tháo xiềng xích tôi mọi của sự chết bằng Huyết hi sinh quý báu của Cha Mẹ. Nếu không phải bởi sự kêu gọi của Cha Mẹ đứa con này mãi mãi đi luẩn quẩn trong thế gian tối tăm khô cạn tình yêu thương này, tưởng mình sống nhưng hóa ra lại là kẻ chết mà thôi.

 5. Nhiều người có thể hoài nghi rằng ” làm sao loài người chúng ta có thể biến hóa thành hình ảnh thiên sứ trên trời được?”.Tuy nhiên, thông qua ý nghĩa của Lễ Phục Sinh bạn có thể ti chắc vào sự thật đó. Bởi chính đích thân Đức Chúa Jesus đã làm gương về sự phục sinh ấy, nên đối với chúng ta là kẻ đã mặc lấy thân thể và huyết quý báu của Đức Chúa Trời, đã được trở nên một thân thể cùng với Ngài. Vậy thì, chúng ta há có điều gì phải nghi ngờ về sự thật này nữa ư. Kể cả, con sâu xấu xí đã có thể cởi bỏ cái áo xấu xí, sần sùi để trở nên hình ảnh con bướm đẹp đẽ, xòe cánh tự do mà bay lên cao. Chúng ta cũng sẽ trở nên hình ảnh thiêng liêng của thiên sứ sau khi trải qua quá trình thử thách , hoạn nạn và đau đớn trên thế gian này để có thể cởi bỏ lớp áo xấu xí và tội lỗi của xác thịt này

 6. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cho chúng con được gìn giữ Lễ Phục Sinh để tấm lòng chúng con cũng được trông cậy về sự biến hoá nơi ngày sau cùng❤❤

 7. Mong ngày ấy mau đến !!! Cùng mẹ biến hóa mà trở về quê hương trên trời nhung nhớ

 8. Duy chỉ tại Hội Thánh Của Đức Chúa Trời là nơi gìn giữ đúng các kì lễ trọng thể như lời mà Đức Chúa Trời đã phán bảo thông qua Kinh Thánh. Thật cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã đến để hi sinh và ban cho chúng con biết con đường cứu rỗi này!

 9. Lễ Phục Sinh của Đức Chúa Jesus không hề có ghi chép về việc ăn trứng luộc hay lấy trứng luộc và thỏ làm biểu tượng của Lễ Phục Sinh của Đức Chúa Jesus trong Kinh Thánh. Những tập tục đó được du nhập từ tôn giáo ngoại bang.

 10. Hội Thánh của Đức Chúa Trời, Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới đang làm theo mọi trong kinh thánh mà Đức Chúa Jêsus 2000 năm trước đã dạy dỗ trong đó cũng có Lễ Phục Sinh là chia sẻ ” bánh “. Với ý nghĩa sẽ mở mắt linh hồn và niềm tin chắc chắn về sự phục sinh biến hoá trở về Nước Thiên Đàng. Con xin Cảm Tạ ĐCT Cha và ĐCT Mẹ cho đến đời đời.

 11. Tôi tin vào sự phục sinh như lời ĐCT đã dạy dỗ trong Kinh Thánh. Hãy tiếp nhận Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh là Thánh Linh và Vợ Mới – Cha An Xang Hồng và Mẹ Gierusalem để cũng đc dự phần vào sự phục sinh và cứu rỗi

 12. Ngày ĐCT Cha giáng lâm là ngày chúng con được biến hóa thành thiên sứ đẹp đẽ, đó là những sự mắt chưa thấy ,tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến , chúng con cũng như con sâu không thể tưởng tượng được ngày thành bướm sẽ thế nào ,nhưng chúng con lấy làm sung sướng và vui mừng lắm , chúng con xin cảm tạ Cha Mẹ đã nếm sự chết để rồi sống laị lần nữa để ban cho chúng con sự trông mong và xác tín về phục sinh và biến hóa .Cảm tạ Cha Mẹ!

 13. Trước kia thấy Lễ Phục Sinh ở các nhà thờ làm lớn quá trời, hồi đó thấy mấy quả trứng màu hay hay mà giờ mới biết đó là ngày của ngoại đạo, chẳng liên quan gì đến Kinh thánh và sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus cả, đến cả ngày Noel làm rùm beng mà cuối cùng cũng là du nhập và thế tục hóa điều răn của DCT. HTDCT là nơi duy nhất đang làm đúng theo từng lời dạy dỗ trong Kinh thánh mà thôi, phải làm theo Kinh thánh mới nhận được sự cứu rỗi nên con thật cảm tạ DCT Cha Mẹ đã đến thế gian này để chiếu sự sáng lẽ thật cho chúng con.

 14. Những ai rơi vào tín ngưỡng sai trái mà không phân biệt sự thật và giả dối, hãy dò xem Kinh Thánh để biết Lẽ Thật mà Đức Chúa Trời dạy dỗ và giữ Lễ Phục Sinh được ghi chép trong Kinh Thánh để dự phần vào sự Phục Sinh cuối cùng.

 15. Con thật cảm tạ Cha Mẹ, bởi Lễ Phục Sinh mà Cha Mẹ ban, con được mở mắt tâm linh mà được tiếp nhận Cha Mẹ. Và bởi tin vào sự quyền năng của bánh mà hằng năm con đã mang đến cho người thân ăn với tấm lòng mong họ được cứu. Cuối cùng, với sự trông cậy, từng mỗi một người thân trước đây đã cứng lòng đã được sanh lại mới thành con cái Cha Mẹ, con thật cảm tạ ĐCT Cha Mẹ thật nhiều!

 16. Ngày Lễ phục sinh thật là ngày có ý nghĩa quan trọng với chúng ta, là ngày mà chính DCJesus đã phục sinh và ban cho chúng ta niềm trông mong vào sự biến hóa sau cùng. Ôi thật mong chờ ngày ấy!CTCM

 17. Cảm tạ ĐCT Cha An Xang Hồng đã đến để tháo ấn và mở sách để dạy chúng con lẽ thật của sự sống. CTCM

 18. Cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ, Đấng ban cho chúng con Lẽ Thật Giao Ước Mới và ban cho chúng con lời hứa chắc thật về Nước Thiên Đàng. Chúng con được gìn giữ các Lễ Trọng Thể thật quý báu chứa đựng tình yêu thương và phước lành vô hạn mà Cha Mẹ ban cho chúng con. Chúng con như đang trải nghiệm quyền năng sự mầu nhiệm chí thánh giống như thời điểm 2000 năm trước Đức Chúa Jesus đã bày tỏ cho các sứ đồ. Bởi đó chúng con càng trông cậy vào sự phục sinh biến hóa vinh hiển mà Cha Mẹ đang sắm sẵn và chờ đón chúng con.

 19. Cảm tạ Cha , nhờ váo sự phục sinh của cha mà con có sự trông cậy về sự biến hoá mà Cha Mẹ ban cho, mọi việc Cha Mẹ đã làm chính là làm cho hết thảy chúng con, xin cảm tạ Cha Mẹ đã quá yêu thương chúng con. xin giúp chúng con thay đổi tính phẩm thành hình ảnh đẹp đẽ trong Đức Chúa Trời Cha Mẹ

 20. Chỉ có thể phân biệt đâu là sự dạy dỗ của ĐCT thông qua Kinh Thánh mà thôi!
  Như Cha (Đức Chúa Giêsu) đã sống lại từ kẻ chết sau 3 ngày. Cho chúng con có sự trông mong phục sinh thành thiên sứ sáng láng trên trời. Con thật mong đợi ngày đó mau đến!

 21. Bài viết thật sâu sắc cảm tạ cha mẹ cảm ơn các ace tổng hội rõ ràng lễ phuc sinh theo sự dạy dỗ và làm gương của đức chúa jesus hôm nay chỉ có hội thánh của đức chúa trời tin vào đức chúa trời cha mẹ mới kế thừa và làm theo y nguyên mà thôi Không có chuyện ăn trứng luộc nhu nhiều hội thánh đang làm mà

 22. Thông qua Lễ Trọng Thể Lễ Phục Sinh, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã ban cho chúng con sự trông mong Nước Thiên Đàng chắc chắn hơn nữa. Thật nhớ nhung Nước Thiên Đàng và mong ước ngày được Phục Sinh và Biến Hóa. Tín ngưỡng của Hội Thánh của Đức Chúa Trời không hề mơ hồ mà rất rõ ràng, tin cậy chắc chắn vào Lời Hứa của Đức Chúa Trời Êlohim.

 23. Cảm tạ Cha Mẹ cho chúng con có sự trông cậy vào sự phục sinh và biến hóa sau cùng.

 24. Vì DC jesus đã làm gương về sự phục sinh.nên chúng con tin chắc sẽ đc giống như ngài.Con Cảm tạ Cha Mẹ…

 25. Chỉ duy nhất đến tại Hội Thánh của Đức Chúa Trời , con mới biết được những lẽ thật xác tín như thế này, càng trông cậy hơn nữa vào sự sống lại ở thế giới trên trời đời đời mãi mãi…
  Cảm tạ Cha Mẹ đến vô cùng

 26. Cảm Tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Chúng con mong được biến hóa và phục sinh thành những hình ảnh thiên sứ đẹp đẽ.

 27. Giống như con sâu bướm từ hình ảnh xấu xí được biến hóa mà khoác lấy áo cánh sặc sỡ. Đến ngày ấy, chúng ta sẽ được cất lên với hình ảnh thiên sứ vinh hiển với đôi cách màu bạc trong suốt. Thật mong chờ đến ngày vinh hiển ấy chúng ta được trở về Nước Thiên Đàng cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Chúng ta hãy nỗ lực hết sức để dự phần vào vinh hiển ấy nhé! Animo.

 28. Cảm tạ Cha Mẹ đã ban cho chúng con sự cứu rỗi và lời hứa phục sinh song lại ,cầu xin cho hết thảy chúng con được biến hóa theo ý muốn của Cha Mẹ

 29. Bởi sự dạy dỗ của ĐCT Cha Mẹ mà con mới thật sự hiểu được giá trị phước lành của Lễ. Phục Sinh. CTCM đã đến và trao ban cho chúng con là những con cái đang bị giam cầm bởi xiềng xích của sự chết lời hứa sự sống đời đời, cho chúng con nhìn biết quê hương là Nước Thiên Đàng vĩnh cữu. Con xin dâng CT tình yêu thương của ĐCT Êlôhim từ nay cho đến đời đời!

 30. Chỉ một niềm trông mong là được biến hóa và thay đổi tấm lòng để sớm được trở về Nước Thiên Đàng
  Ơmoni chúng con nhớ Mẹ

 31. Ngài đến chịu đau đớn và sự phục sinh của Ngài cũng là vì chúng ta. Chúng ta không ai có thể kinh nghiệm qua sự chết rồi lại phục sinh nên đích thân Ngài làm gương sự này để hầu ban cho sự trông cậy về thế giới linh hồn cho chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Trời Elohim.

 32. Giăng13:15 vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi
  Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới thực tiễn làm theo mọi điều Đức Chúa Jesus đã làm gương.

 33. Cảm tạ Cha An Xang Hồng là Đức chúa Giê-su 2.000 năm trước đã sống lại vào ngày thứ 3 từ khi hy sinh trên thập tự giá, làm ứng nghiệm trọn vẹn Lễ Phục Sinh, và 40 ngày sau Cha thăng thiên về trời! Hình ảnh cha phục sinh và biến hoá khi thăng thiên cho chúng con niềm tin vững chắc và sự trông cậy tuyệt đối khi giữ Lễ Phục Sinh rằng chúng con cũng được phục sinh và biến hoá và trở về thiên đàng cùng với Cha Mẹ của chúng con

 34. Cảm tạ Cha Mẹ thật nhiều, cho dù con có dâng cảm tạ lên CM suốt cả cuộc đời này đi chăng nữa thì con cũng không thể báo đáp được ân huệ và ân điển lớn lao của Ngài. Nếu như Ngài không đến gõ cửa tấm lòng của con thì con sẽ chẳng biết những kí ức về quê hương thật đẹp đẽ trên thiên thượng. CTCM vì Ngài đã đến và hy sinh bản thân Ngài để ban cho chúng con có được sự trông cậy về phục sinh và biến hóa. Chúng con thật sự không thể tưởng tượng và hết thảy đang mong đợi ngày ấy thật đến mau chóng… Chúng con thật nhớ Cha Mẹ nhiều… Mẹ ơi Mẹ cố lên nhé chúng con sẽ đi theo Mẹ cho đến cuối cùng…

 35. CTCM về ý nghĩa Lễ Phục Sinh mà CM ban cho ace chúng con, phục sinh và biến hóa xin CM cho chúng con được ghi khắc lời dạy này trong tấm lòng để chúng con ko vì sự gian ác của thế gian này làm mờ mắt mà hết thảy đều được tỉnh thức và có sự trông cậy vào lời hứa mà CM ban cho ace chúng con. CTCM vì đã dẫn dắt chúng con được đi vào con đường sự sáng con đường NTĐ mà ko ai trên thế gian có thể ban cho được.❤❤❤❤❤❤❤❤

 36. Dù cho có đọc nhiều hay học thuộc Kinh Thánh mà không giữ Lễ Trọng Thể và không nhận biết Đấng ban cho Lễ ấy là Ai, thì cũng không thể nhận lấy sự cứu rỗi được. Đức Chúa Trời mà các đấng tiên tri làm chứng và ghi chép trong Kinh Thánh suốt hàng nghìn năm qua giờ đã đến trái đất này rồi và Ngài đã khôi phục lại Lễ Phục Sinh y như ghi chép trong Kinh Thánh.

 37. Cảm tạ Cha Mẹ vì Ngài đã đến bên cuộc đời của chúng con. Xin Cha Mẹ hầu cho chúng con luôn ghi khắc luật pháp của Ngài trong lòng đến cuối cùng và được biến hóa trở thành con cái trọn vẹn hơn nữa để chúng con sẽ được phục sinh biến hóa và trở về quê hương vĩnh hằng cùng với Cha Mẹ. Thật mong ngày ấy đến mau chóng.

 38. Bởi tình yêu thương chí thánh của Cha Mẹ mà con có sự trông cậy vào sự phục sinh, được trở nên con cái của Cha Mẹ, được giữ Lễ Trọng Thể , con sẽ cố gắng hơn nữa để trở nên là con cái làm đẹp lòng Cha Mẹ, gắng sức làm theo ý muốn của Cha Mẹ và cảm tạ vô hạn đời đời lên Cha Mẹ.

 39. Cảm tạ Đấng An Xang Hồng đã đến để khôi phục Lễ Vượt qua để cho những người mong đợi Chúa được có cơ hội trở về quê hương nước thiên đàng

 40. con cái tội nhân này xin dâng lời xin lỗi lên Đức Chúa Trời Mẹ chí thánh, vì bản chất tội nhân mà con vẫn chưa thực tiễn được trọn vẹn sự cảm tạ, thật khẩn thiết cầu xin Mẹ ban cho con tấm lòng biết thỏa mãn từ đó sanh ra sự cảm tạ. cảm tạ Cha Mẹ.

 41. Cảm tạ Cha Mẹ đã cho chúng con có niềm trông cậy về Phục Sinh và biến hóa thành hình dáng thiên sứ đẹp đẽ. Con yêu Cha Mẹ!?

 42. Cảm tạ Cha Mẹ vì Ngài luôn yêu thương chúng con bằng tình yêu không hề vơi cạn. Xin Cha Mẹ hầu cho chúng con trông cậy hơn nữa vào ngày vinh hiển sẽ được phục sinh và biến hóa để trở về thế giới Thiên sứ.

Leave a Reply:

Your email address will not be published. Required fields are marked *